ᴥ L’AUTOESTIMA DE LA CLASE DE MÚSICA

Propostes per pensar en la música dintre de l’educació obligatòria catalana./ El darrer informe de la Fundació Jaume Bofill sobre l’educació a Catalunya estudi basat en testos d’aptitud en els països membres de l’Organització per la Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE)— apunten el que es veia a venir: que el sistema educatiu català està en plena crisi…

Anuncis